Obálka bulletinu Mesiaca fotografie

Mesiac fotografie Bratislava vznikol v roku 1991. Jedným z jeho zakladateľov bol i Francúzsky inštitút v Bratislave. V priebehu rokov sa toto podujatie postupne etablovalo ako jeden z najrenomovanejších festivalov fotografie v stredoeurópskom priestore. Na medzinárodnej úrovni patrí medzi zakladajúcich členov Európskeho mesiaca fotografie (EMOP) združujúceho od roku 2004 festivaly fotografie v Berlíne, Bratislave, Luxemburgu, Viedni a Paríži, ku ktorým sa neskôr pridali festivaly v Aténach, Budapešti a Ľubľane.

Kritici ale umelci

Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) participoval dosiaľ programom na takmer všetkých ročníkoch Mesiaca fotografie Bratislava. V jubilejnom 30. ročníku festivalu IFS vo svojej galérii predstaví v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v BratislaveStredoeurópskym domom fotografie pod názvom „Kritici, ale umelci“ (Critiques mais artistes, Critici ma artisti) spoločnú výstavu trojice umelcov, po jednom z Talianska (Alessandra Capodacqua), Luxemburska (Paul di Felice) a Francúzska (Christian Gattinoni), ktorí, ako už samotný názov výstavy naznačuje, sa okrem umeleckej tvorby venujú i umeleckej kritike a kurátorskej práci v oblasti súčasného vizuálneho umenia.

Plagát k výstave

Jeden z autorov, kurátor tejto výstavy a zároveň spoluorganizátor EMOP Luxemburg Paul di Felice o výstave píše:

„V európskych krajinách ako Taliansko, Luxembursko či Francúzsko sa často nevidí, že by človek pracoval na vlastných tvorivých aktivitách a zároveň sa živil ako kritik či kurátor. Práve preto vznikla výstava Kritici ale umelci (Critiques mais Artistes, Critics but Artists, Critici ma artisti), ktorá bola prvýkrát predstavená v galérii IMMIX v Paríži v roku 2019. Spája totiž troch vizuálnych umelcov  jednej generácie, ktorí už desaťročie spolupracujú ako kritici, aby teoreticky (prostredníctvom výskumov, príspevkov na konferenciách alebo publikácií) či prakticky (cez výstavy) obhájili medzinárodnú tvorbu súčasnej fotografie. Ich redaktorská a praktická práca v tejto oblasti bola vždy sprevádzaná fotografickou tvorbou.

Medi prchavými autoportrétmi Alessandry Capodacqua a honosnosťou barokových interiérov, v ktorých ich fotografuje, sa vytvára fiktívna „vzdialenosť“. Otázka „vzdialenosti“ sa dá podobne nájsť medzi snímkami toho Druhého, ktorého Christian Gattinoni s láskou portrétuje v konfrontácii s elektronickým modelom anjela. Paul di Felice zas „vzdialenosť“ radikalizuje snímkami svojho mestského života, ktoré vstupujú do dialógu so snímkami z televíznych novín. Fotografie spojené v rámci tejto výstavy ukazujú umeleckú a fotografickú tvorbu troch autorov, ktorí dokážu byť zároveň umelcami i kritikmi.“

Foto: Alessandra Capodacqua
Foto: Paul di Felice
Foto: Christian Gattinoni

Spoluorganizátori výstavy: