Divadelnú skupinu Des Châteaux en l’air vytvorili v roku 2013 vizuálna umelkyňa a performerka Ramona Poenaru a herec a režisér Gaël Chaillat s cieľom vyvinúť hybridné projekty zahŕňajúce viaceré formy umenia, ako sú divadelné predstavenia, imerzívne výstavy a umelecké inštalácie. Experimentujú s filozofiou, učením, antropológiou, vedou, poéziou a architektúrou. Ich rôzne umelecké aktivity vždy zahŕňajú participáciu verejnosti na časti tvorivého procesu.

Počas pobytu uvedú imerzívne participatívne predstavenie, do ktorého si môžete namočiť nohy, diskusie, premietanie ale aj workshopy pre profesionálov či rodiny s deťmi.

Supported by i-Portunus. The i-Portunus Houses pilot scheme is implemented, on behalf of the European Commission, by a consortium of organisations that have been pioneers of European cultural mobility programmes themselves. Coordinated by the European Cultural Foundation (Amsterdam), the i-Portunus Houses consortium involves MitOst (Berlin) as main mobility implementer and the Kultura Nova Foundation (Zagreb) as lead in evaluation and analysis.

Cover photo: 2021-deschateauxenlair-©P.Groslier-1060948