Spevácka súťaž "Spievam po francúzsky"

Speváca súťaž "Spievam po francúzsky" doslova ospevuje francúzsky jazyk a je určená všetkým tým, ktorí bývajú na Slovensku a ich materinským jazykom nie je francúzština.  

Súťaž organizuje Francúzska Aliancia v Banskej Bystrici, spolu s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou Alianciou v Košiciach a Gymnáziom "Gymrk" v Ružomberku.

 

Ako sa zúčastniť?

 

Informácie o registrácii do súťaže na rok 2019 budú zverejnené koncom roka 2018.

 

Kontakty

-       Košice: alliancefr.kosice@yahoo.fr

-       Bratislava: spievampofrancuzsky@institutfrancais.sk

-       Ružomberok : spf.gymrk@gmail.com

 

Sledujte náš Facebook