Spevácka súťaž "Spievam po francúzsky"

 

Nový ročník speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2019 sa už varí! Toto milé podujatie doslova ospevuje francúzsky jazyk a je určené všetkým tým, ktorí bývajú na Slovensku a ich materinským jazykom nie je francúzština.  

Súťaž organizuje Francúzska Aliancia v Banskej Bystrici, spolu s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou Alianciou v Košiciach a Gymnáziom Ľudovíta Štúra vo Zvolene !

 

Ako sa zúčastniť?

Vyplňte online prihlášku do 28. februára 2019.

S katalógom piesní sa môžete oboznámiť tu.

 

Dátum súťaže

Semifinále Košice 22.3.2019
Semifinále Bratislava 28.3.2019
Semifinále Zvolen 29.3.2019
Národné finále Banská Bystrica 4.5.2019
Medzinárodné finále Ostrava (Česká republika) 1.6.2019

 

Kontakty

 

 

 

 

Sledujte náš Facebook