Vyhľadať

Francúzština pre bilingválne deti

Kurz je určený pre deti, ktoré vyrastajú vo francúzsky hovoriacom prostredí a je zameraný na prácu s jazykovou štruktúrou a gramatickými javmi. Dynamický, interaktívny a hravý prístup. Kurz sa opiera o vzdelávací program francúzskeho ministerstva školstva.

 

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

pre deti (6 – 10 rokov)

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
-1 x 90 min / týždenne15 týždňov159 €

pre mládež (11 – 14 rokov)

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
-1 x 90 min / týždenne15 týždňov159 €