Vyhľadať

Francúzština pre bilingválne deti

Kurz je určený pre deti, ktoré vyrastajú vo francúzsky hovoriacom prostredí a je zameraný na prácu s jazykovou štruktúrou a gramatickými javmi. Dynamický, interaktívny a hravý prístup. Kurz sa opiera o vzdelávací program francúzskeho ministerstva školstva.

         Zápisy a vstupné testy      Začiatok kurzov   
  Jesenný trimester 2020      16. – 23. septembra      26. septembra   
  Zimný trimester 2021      7. – 13. januára      16. januára   
  Jarný trimester 2021      31. marca – 8. apríla      10. apríla   

Jarný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždenne11 týždňov130 €*streda15:50-17:20Zápis

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždenne11 týždňov130 €*sobota09:15-10:45Zápis

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždenne11 týždňov130 €*piatok14:10-15:40Zápis

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Zimný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždeň11 týždňov130 €*sobota09:15-10:45

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždenne11 týždňov130 €*streda15:50-17:20
sobota09:15-10:45

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
2 x 90 min / týždenne11 týždňov189 €*streda a piatok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 180 min / týždeň11 týždňov189 €*sobota09:15-12:30

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Jesenný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždeň11 týždňov130 €*sobota09:15-10:45

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 90 min / týždeň11 týždňov130 €*streda15:50-17:20  
sobota09:15-10:45

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
2 x 90 min / týždeň11 týždňov189 €*streda a piatok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
1 x 180 min / týždeň11 týždňov189 €*sobota09:15-12:30

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €