Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / A2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

ZápisyZačiatok kurzov
prezenčne 11. – 18. septembra 202325. septembra 2023
online od 15. augusta 2023 

Jesenný trimester 2023

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda15:50-17:20Zápis
utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis
ÚroveňA2.1
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas15:50-17:20Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas17:30-19:00Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*sobota09:15-12:30Zápis
ÚroveňA2.1
Intenzita1 x 180 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnisobota
Čas09:15-12:30Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda15:50-17:20Zápis
utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis
ÚroveňA2.1
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas15:50-17:20Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas17:30-19:00Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 90 min / týždeň11 týždňov136 €*piatok07:30-09:00Zápis
ÚroveňA2.1
Intenzita1 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena136 €*
Dnipiatok
Čas07:30-09:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok19:10-20:40Zápis
ÚroveňA2.2
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas19:10-20:40Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok19:10-20:40Zápis
ÚroveňA2.2
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas19:10-20:40Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda19:10-20:40Zápis
utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis
ÚroveňA2.3
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas19:10-20:40Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas17:30-19:00Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda19:10-20:40Zápis
utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis
ÚroveňA2.3
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas19:10-20:40Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas17:30-19:00Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.33 x 60 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok, streda, piatok12:30-13:30Zápis
ÚroveňA2.3
Intenzita3 x 60 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok, streda, piatok
Čas12:30-13:30Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Upozornenie

Prezenčný kurz sa bude konať pod podmienkou, že opatrenia platné v období začiatku kurzu povolia prezenčnú formu výučby. Francúzsky inštitút si vyhradzuje právo zrušiť kurz prezenčnou formou v súlade s nariadeniami miestnych orgánov a presunúť ho do online priestoru.

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o mne, o rodine, nakupovaní, zamestnaní). Budem môcť komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Budem schopný jednoduchými termínmi opísať moje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

PREHĽAD ÚROVNÍ