Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / A2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

Zápisy a vstupné testy   Začiatok kurzov   
Jesenný trimester 202016. – 23. septembra   26. septembra   
Zimný trimester 20217. – 13. januára   16. januára   
Jarný trimester 202131. marca – 8. apríla   10. apríla   

Jesenný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00
17:30-19:00
utorok a štvrtok09:10-10:40
15:50-17:20
19:10-20:40
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00
17:30-19:00
utorok a štvrtok09:10-10:40
15:50-17:20
19:10-20:40
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00
17:30-19:00
utorok a štvrtok09:10-10:40
15:50-17:20
19:10-20:40
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00
17:30-19:00
utorok a štvrtok09:10-10:40
15:50-17:20
19:10-20:40
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Zimný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda15:50-17:20
19:10-20:40
utorok a štvrtok09:10-10:40
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok07:30-09:00
17:30-19:00

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.21 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00
utorok a štvrtok19:10-20:40

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok17:30-19:00

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Jarný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok19:10-20:40Zápis

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00Zápis
utorok a štvrtok12:30-14:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda19:10-20:40Zápis

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda19:10-20:40Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda07:30-09:00Zápis
utorok a štvrtok19:10-20:40Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o mne, o rodine, nakupovaní, zamestnaní). Budem môcť komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Budem schopný jednoduchými termínmi opísať moje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

PREHĽAD ÚROVNÍ