Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / A2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A2.12 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A2.11 x 180 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A2.22 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A2.21 x 180 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*

*zľava 10% pre študentov a seniorov

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o mne, o rodine, nakupovaní, zamestnaní). Budem môcť komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Budem schopný jednoduchými termínmi opísať moje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

PREHĽAD ÚROVNÍ