Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / B1

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B1.12 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B1.11 x 180 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B1.22 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B1.21 x 180 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B1.32 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B1.42 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*

*zľava 10% pre študentov a seniorov

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budú mi jasné hlavné body zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v práci, škole, vo voľnom čase atď. Budem sa vedieť zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Budem môcť vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mi známe alebo o ktoré sa osobne zaujímam. Budem schopný opísať moje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť moje názory a plány.

PREHĽAD ÚROVNÍ