Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / C1

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
C1.12 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
C1.22 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
C1.32 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
C1.42 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*

*zľava 10% pre študentov a seniorov

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Porozumiem širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznám ich implicitné významy. Dokážem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Budem využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Budem môcť vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

PREHĽAD ÚROVNÍ