Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / C1

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

         Zápisy a vstupné testy      Začiatok kurzov   
Jesenný trimester 2020      16. – 23. septembra      26. septembra   
Zimný trimester 2021      7. – 13. januára      16. januára   
Jarný trimester 2021      31. marca – 8. apríla      10. apríla   

Jarný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok19:10-20:40Zápis

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok19:10-20:40Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.32 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Na žiadosť klienta.

Jesenný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Na žiadosť klienta.

Na žiadosť klienta.

Zimný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok17:30-19:00
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda19:10-20:40

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C1.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Na žiadosť klienta.

Na žiadosť klienta.

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Porozumiem širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznám ich implicitné významy. Dokážem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Budem využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Budem môcť vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

PREHĽAD ÚROVNÍ