Jarný semester 2020

TERMÍNY KURZOV

Zápisy a vstupné testy Kurzy

25. január - 5. február 2020

od 13:00 do 17:00

10. február - koniec mája

PONUKA KURZOV

Všeobecná francúzština | DOSPELÍ 

 

Úroveň

Dĺžka kurzu

/ týždeň

Cena

Všeobecná francúzština

A1/A2/B1

1 x 180 min /

2 x 90 min

249 € /

224 €*

Všeobecná francúzština

B2/C1/C2

1 x 180 min /

2 x 90 min

269 € /

242 €*

REFRESH

A1/A2/B1/B2

1 x 90 min

159 € /

139 €*

Konverzácia

A2/B1/B2/C1 1 x 90 min

159 € /

139 €*

Tematické ateliéry

- Jeden deň, jedno mesto

- Aktuálne dianie po francúzsky

- Francúzština cez divadlo

- Gramatika ako výzva

B1/B2/C1 1 x 90 min

159 € /

139 €*

*10 % zľava pre študentov (ISIC) a seniorov

Všeobecná francúzština | DETI A MLÁDEŽ

 

Úroveň

Dĺžka kurzu

/ týždeň

Cena

Francúzština pre najmenších

(4 - 6 rokov)

A1/A2 1 x 90 min 159 €

Francúzština pre deti          

(7 - 11 rokov)

A1/A2

1 x 90 min

2 x 90 min

159 €

249 €

Francúzština pre mládež 

(12 - 16 rokov)

A1/A2/B1

2 x 90 min

224 €*

Francúzština hrou

(7 - 11 rokov | 12 - 16 rokov)

A1/A2/B1 1 x 90 min 80 €

Francúzština pre biligválne deti

(6 - 10 rokov | 11 - 14 rokov)

- 1 x 90 min 159 €

*V cene je už zahrnutá 10 % zľava pre študentov (ISIC).

Prípravné kurzy francúzštiny | PROFESIONÁLI, VEREJNOSŤ

  Úroveň

Dĺžka kurzu

/ týždeň
Cena
Kurzy na skúšky DELF-DALF B2/C1 1 x 180 / 2 x 90 min 299€
DELF-DALF express príprava všetky úrovne 3 x 180 min 80€

Francúzština v pracovnom kontexte

A1/A2/B1/B2 1 x 90 min 180€

Kurzy s odborným zameraním

- Obchodná francúzština

- Francúzština medzinárodných vzťahov

- Právnická francúzština

rôzne úrovne

1 x 90 min

1 x 180 / 2 x 90 min

180€

269€

Kurzy na mieru | JEDNOTLIVCI, SKUPINKY, FIRMY

Kurzy a cenová ponuka sú na mieru prispôsobené vašim jazykovým potrebám.

ROZVRH HODÍN

VŠEOBECNÁ FRANCÚZŠTINA | DOSPELÍ

ROZVRH - ÚROVEŇ A

ROZVRH - ÚROVEŇ B

ROZVRH - ÚROVEŇ C

VŠEOBECNÁ FRANCÚZŠTINA | DETI A MLÁDEŽ ROZVRH
PRÍPRAVNÉ KURZY FRANCÚZŠTINY ROZVRH

ZÁPIS | od 25. januára do 5. februára 2020

  • osobne medzi 13:00 a 17:00 na Oddelení kurzov Francúzskeho inštitútu
  • mailom zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky (pre uplatnenie 10% zľavy je nutné poslať aj obojstanný scan ISIC karty)
  • online (počas zápisov) - možné pre našich pokračujúcich študentov a úplných začiatočníkov od úrovne A1.1.

POZOR: online zápis nie je sprístupnený pre kurzy konverzácie, refresh, pre deti a mládež. Zapíšte sa, prosím, osobne alebo mailom na Oddelení kurzov.

PLATBA

  • priamo vo Francúzskom inštitúte platobnou kartou alebo v hotovosti
  • prevodom na účet

Tatra Banka, kód: 1100

IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu

  • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky na adresu Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 

 

Administratívny poplatok 6 € ročne je podmienkou zápisu do kurzov. Platí sa pri prvom zápise do kurzu alebo pri zápise do kurzu v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala. Po úhrade všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku zdarma členskú kartu IF Pass s množstvom výhod.

 

DÔLEŽITÉ

  • Zápis do kurzu je považovaný za definitívny až po jeho zaplatení.
  • Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzov.
  • V prípade, že sa študent rozhodne z osobných dôvodov z prebiehajúceho kurzu odísť, suma, ktorú za kurz uhradil, mu nebude môcť byť preplatená.
  • Kurz môže byť zrušený iba z oprávnených dôvodov v dôsledku vis maior. V tomto prípade je potrebné adresovať riaditeľke kurzov písomnú žiadosť o vrátenie poplatku.

 

KONTAKT

cours@institutfrancais.sk | 02 / 59 34 77 62