Vyhľadať

Informácie

Keď si pozvete kultúru k vám domov

Keď si pozvete kultúru k vám domov

Francúzska kultúra podrobená skúške koronavírusu

Štipendium COLAS – MEAE

Štipendium COLAS – MEAE

Ste študentom 5. / 6. ročníka odboru inžinierske stavby? Chceli by ste absolvovať ročný študijný pobyt vo Francúzsku? Hovoríte trochu po francúzsky?

Stále s vami

Stále s vami

Francúzsky inštitút je od 13. marca zatvorený. Ale naše aktivity na neprerušujú, naopak! Objavte bohatstvo francúzskej kultúry a francúzskeho jazyka prostredníctvom našej webstránky a našich sociálnych sietí.

Staňte sa hviezdou Francúzskeho dňa

Staňte sa hviezdou Francúzskeho dňa

Pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku 14. júla organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku kultúrny program na Hlavnom námestí v Bratislave. Toto podujatie je súčasťou Francúzskeho dňa, ktorého súčasťou je recepcia francúzskeho veľvyslanca, francúzsky trh a Deň otvorených dverí vo Francúzskom inštitúte. V súčasnosti hľadáme budúce talenty, ktoré budú súčasťou edície 2020 Vyhlasujeme preto výzvu na predkladanie žiadostí zameranú na hudobné...

2020: rok komiksu

2020: rok komiksu

Rok 2020 je rokom komiksu nielen vo Francúzsku, ale aj u nás Francúzskom inštitúte na Slovensku! 

COVID-19: prerušenie skupinových kurzov a podujatí

COVID-19: prerušenie skupinových kurzov a podujatí

V súvislosti s opatreniami miestnych orgánov proti šíreniu koronavírusu Covid-19 si vás dovoľujeme informovať, že Francúzsky inštitút na Slovensku prerušuje všetky skupinové kurzy vo svojich priestoroch po dobu dvoch týždňov od utorka 10. marca 2020 vrátane. Hodiny budú presunuté v rámci semestra na koniec mája/začiatok júna. O opätovnom spustení kurzov budeme informovať. Tieto obmedzenia sa týkajú aj : podujatí v rámci Mesiaca...

Dunajská stratégia: zasadnutie výberovej komisie

Dunajská stratégia: zasadnutie výberovej komisie

V piatok 14. februára zasadala v priestoroch rakúskeho Ministerstva vedy, výskumu a športu vo Viedni zmiešaná výberová komisia, ktorá mala za úlohu vybrať najlepšie vedecko-výskumné projekty v rámci Dunajskej stratégie. Ide o multilaterálne projekty vedeckej spolupráce medzi Francúzskom, Slovenskom, Rakúskom, Českou republikou a Srbskom.

KORONAVÍRUS COVID-19

KORONAVÍRUS COVID-19

Milí študenti, 1.      Francúzsky inštitút na Slovensku si vás dovoľuje upozorniť na dodržiavanie nariadení príslušných slovenských orgánov v súvislosti s koronavírusom Covid-19, ktoré odporúčajú karanténu v prípade pobytu v zahraničí v rizikových oblastiach https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19 http://www.mzv.sk/web/sk Úrad verejného zdravotníctva SR Osoby, ktoré potrebujú zistiť informácie o aktuálnej situácii alebo sa dozvedieť viac o odporúčaniach v prípade pobytu v krajine, v ktorej bol vírus potvrdený, sa...

Ako bolo na veľtrhu Študenti – Podniky – Univerzity 2020?

Ako bolo na veľtrhu Študenti – Podniky – Univerzity 2020?

3. marca 2020 sa konal v priestoroch Univerzity Komenského 9. ročník pracovného veľtrhu Študenti-Podniky-Univerzity, ktorý zorganizoval Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Fakultou managementu UK. Podujatia sa zúčastnilo okolo sto gymnazistov a študentov.

Mesiac Frankofónie na Slovensku – podujatia zrušené

Mesiac Frankofónie na Slovensku – podujatia zrušené

Na  základe odporúčaní slovenských orgánov sme sa rozhodli podujatia Mesiaca Frankofónie presunúť na neskorší termín, aby sme si ich mohli v  zdraví užiť. Ďakujeme vám za porozumenie. Mesiac Frankofónie na Slovensku sa vracia v marci 2020 už po šiestykrát so špeciálnym pestrým programom, ktorý je venovaný 50. výročiu vzniku Medzinárodnej organizácie Frankofónie. Toto národné podujatie spája všetkých priateľov a milovníkov...

Spievam po francúzsky/ zapíšte sa!

Spievam po francúzsky/ zapíšte sa!

Máte pekný hlas ? Príďte nám ho predstaviť! Odborná porota určí víťazov jednotlivých kategórii za živej podpory publika. Súťaže sa každoročne zúčastňuje približne stovka súťažiacich rozdelených do regionálnych kôl pod vedením Francúzskej aliancie Banská Bystrica, Francúzskej aliancie Košice a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Víťaz celoslovenského finále postúpi do medzinárodného finále krajín V4. Ako sa zúčastniť?   Účastník...

Školenia

Školenia

Vyučovať znamená vzdelávať. Ale aj vzdelávať sa!

Pedagogické materiály

Pedagogické materiály

Ponúkame vám „záchranný balíček pre učiteľov“ a zoznam zdrojov, ktoré môžete použiť v triede: webové stránky, techniky aplikovateľné v triedach, návody, tematické súbory, atď.

IF Profs

IF Profs

Pracujete v oblasti vzdelávania a frankofónie? Ste vyučujúci francúzskeho jazyka alebo iného predmetu vo francúzštine? Ste školiteľ, pedagogický koordinátor bilingválnej sekcie? Riaditeľ alebo zástupca školy? Pripojte sa k nám na IF Profs, celosvetovej profesionálnej sociálnej sieti určenej výlučne profesionálom v oblasti frankofónneho vzdelávania vytvorenej s cieľom zdieľať skúsenosti, získať prístup k pedagogickým zdrojom a ešte oveľa viac…

Prečo sa učiť po francúzsky?

Prečo sa učiť po francúzsky?

Naučiť sa po francúzsky znamená pripojiť sa ku Frankofónii. Čo alebo kto je Frankofónia? Sú to všetci, ktorých spája spoločný jazyk: francúzština. V súčasnosti je to približne 300 miliónov ľudí v 88 štátoch na 5 kontinentoch.

LabelFrancEducation

Pečať kvality LabelFrancEducation sa udeľuje zahraničným školám, ktoré v rámci svojich oborov štúdia prispievajú k šíreniu francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry. Po prvýkrát bola tato pečať udelená v roku 2012. Pečať kvality LabelFrancEducation je uznaním a zhodnotením verejných aj súkromných škôl, ktoré svojim študentom ponúkajú rozšírenú výučbu francúzštiny a umožňujú im objaviť ďalšie predmety vyučované vo francúzštine. Ďalej má...

Francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave

Francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave

Francúzska medzinárodná škola na Slovensku (EFIB), zaradená do siete škôl AEFE (Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger), ponúka vzdelanie v súlade so slovenským aj francúzskym štátnym vzdelávacím programom. Aktuálne ju navštevuje 331 žiakov z rôznych kútov sveta. Ich štúdium bude zavŕšené francúzskym Baccalauréat aj slovenskou maturitnou skúškou.

Prvý a druhý cudzí jazyk

Prvý a druhý cudzí jazyk

Francúzština ako prvý alebo druhý cudzí jazyk na základných a stredných školách je vyučovaná kvalifikovanými a motivovanými učiteľmi. Znalosť francúzskeho jazyka uľahčuje učenie sa anglického jazyka, rozširuje možnosti spoznania frankofónnych kultúr, otvára dvere k vysokoškolskému štúdiu a zvyšuje šance na pracovnom trhu. Vyberiete si túto cestu?

Bilingválne sekcie

Bilingválne sekcie

Francúzsko-slovenské bilingválne sekcie, založené začiatkom 90-tych rokov, ponúkajú svojim žiakom excelentné 5-ročné stredoškolské vzdelanie. Sú určené pre motivovaných žiakov, ktorí sa učia vo francúzštine odborné predmety prírodovedného zamerania a na konci štúdia dosahujú jazykovú úroveň na úrovni C1. Bilingválne sekcie sú výsledkom úzkej spolupráce medzi slovenským ministerstvom školstva a Francúzskym...

Francúzština na univerzitách

Francúzština na univerzitách

Vybrali ste si dvojitý diplom, štúdium na katedrách romanistiky alebo štúdium v niektorej z frankofónnych krajín? Francúzsky jazyk vám umožní študovať vo všetkých oboroch: prírodné vedy, filozofiu, právo, ekonómiu, politiku, medicínu… Vďaka mobilite môžete študovať vo francúzštine v 116 krajinách! Oboznámte sa tiež so slovenskými univerzitami, ktoré ponúkajú štúdium v...

DELF SCOLAIRE: informácie pre učiteľov francúzštiny

DELF SCOLAIRE: informácie pre učiteľov francúzštiny

Charakteristika Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Označenie „školský/junior“ (scolaire/junior) sa na diplome neuvádza. Štruktúra testov je rovnaká ako v prípade verzie DELF pre dospelých, jediný rozdiel spočíva v témach a materiáloch, ktoré sú prispôsobené mládeži. Všeobecné podmienky Konanie skúšok DELF SCOLAIRE je podmienené podpisom zmluvy, ktorú uzavrie príslušná škola...

DELF PRIM: informácie pre učiteľov francúzštiny

DELF PRIM: informácie pre učiteľov francúzštiny

Charakteristika Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Označenie „Prim“ sa na diplome neuvádza. Štruktúra skúšky je rovnaká ako pri ostatných skúškach DELF (pre mládež, pre dospelých), ale témy aj prezentácia zadaní je prispôsobená detskému publiku. Všeobecné podmienky DELF PRIM  je určený pre všetky deti od 7 do 11 rokov, inej ako francúzskej národnosti, ktorí sú...

Zasadnutie komisie programu PHC Štefánik

Zasadnutie komisie programu PHC Štefánik

Dňa 23.  januára sa konalo v Bratislave v priestoroch Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu v poradí už deviate zasadnutie Zmiešanej  francúzsko-slovenskej hodnotiacej komisie, ktorej úlohou bolo vybrať  najlepšie projekty vedecko-technickej spolupráce v rámci programu  Štefánik. Tento  program existuje od roku 2004 a je spolufinancovaný oboma krajinami. Podpora je určená na mobility medzi slovenskými a francúzskymi výskumnými pracoviskami. Tento...